Empátia vagy szociális ismeretek?

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Az empátia a másik ember érzéseit, élményeit tükrözi vissza. Épp ezért észleléskor nem a racionális szempontok, hanem az érzelmi elemek állnak előtérben. A hétköznapokban gyakori, hogy a helyzetet, személyt, érzést érintő  feltételezésünk tudattalanul is racionális síkon alakul ki. Előre feltételezzük, tudjuk, hogy ki mit fog mondani, mi fog történni, ki hogyan fog viselkedni. Később ezt  hajlamosak vagyunk tudatosan empátiaként értékelni.

Ezek a feltevések az emberi magatartás közös normáinak ismeretén alapulnak. Pontosan arra valók, hogy összehangolják az egymással kapcsolatban levő emberek viselkedését. Nevezhetjük közös szociális vagy társas ismeretnek, helyzetértékelésnek is. Az ilyen tanult ismeretek alapján feltételezzük joggal, hogy akinek köszönünk, az visszaköszön, hogy akire rákiabálunk az visszakiabál és megállunk a rendőr intésére, kézjelére. Nem csak a viselkedés módja, hanem a cselekvés készségességére is előre lehet számítani, ha ismerjük a társadalmi szerepeket és a hozzájuk kapcsolatos normákat. De ez már a szociológia tudományának területe...

Összefoglalva: a társadalmi ismeretek, szociális társas tanult reakciók és szerepek ismeretéből adódó feltételezések a másik ember várható viselkedéséről nem az empátia megnyilvánulásai. Persze a széles körű tapasztalatokkal és a kapcsolatok, viszonyok tudatos felismerésével nagyon jól lehet boldogulni az élet számos területén. Az összefüggések ismerete, a tudatos értelmezés és az értelem túlsúlya néha az empátia rovására is megy. Hiszen ilyenkor szabályok alapján ítélünk. Az empátia érzésekre rezonál. Az empátiás úton szerzett érzelmek feldolgozásában már más a helyzet: a tapasztalatok, ismeretek megkönnyítik a helyzet és az érzelmek értékelését, értelmezését.

 
 

Login Form